Search
  • adhly0

ތިން ހާސް އައިޓަމާއެކު ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ދަރިވަރުންގެ އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް 3000 އައިޓަމާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.އާޓް ގެލެރީގައި މިއަދު ހައެއް ޖަހަންދެން ކުރިއަށްގެންދާ އެގްޒިބިޝަންގައި، އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ 1000 ދަރިވަރުންގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިން އައިޓަމް ހުށަހަޅާފައި ވެ އެވެ.


އާޓް އެގްޒިބިޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެކްޓިން ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލީ ޒަކީ އެވެ. ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ ކޯޑިނޭޓަރު ފާތިމަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ފޮޓޯ އެގްޒިބިޝަންގެ މަގުސަދަކީ ދަރިވަރުންގެ އާޓުގެ ހުނަރުތައް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށެވެ.

ކާ އެއްޗިއްސާއި އުކާލާ އެއްޗެހިން ގޭ އާއި ގިފްޓް ބޮކްސް އާއި ތަފާތު ކާޓޫން ކެރެކްޓާ ފަދަ އައިޓަމްތައް ހަދާފައިވަނީ ކެންގަރޫ ކިޑްސްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ 2-5 އަހަރުގެ ދަރިވަރުން، ކްލާސްރޫމުގައި އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ވެސް އެ ސްކޫލުން ބުންޏެވެ.

މިއީ އެ ސްކޫލުން ބާއްވާ ހަތް ވަނަ އެގްޒިބިޝަން އެވެ.

#bloggingtips #WixBlog

11 views

KANGAROO KIDS

INTERNATIONAL PRESCHOOL

  • Facebook - @KangarooKidsMaldives
  • Twitter - @kkmaldives
  • Instagram - @kangarookids_mv
  • Youtube - Kangaroo Kids Maldives

hello@kangarookids.mv

(+960) 724-0606

DREAM CAMPUS

LONUZIYAARAIY MAGU,

MALE' 20064

© 2019 by Kangaroo Kids International Preschool | Terms of Use | Privacy Policy